Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 9. marts 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

26. Opfølgning på mål for 2015

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Opfølgning på mål for 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til opfølgning på mål for 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område forelægges til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

I henhold til regnskabsvejledningen for 2015 skal der følges op på, om de politiske mål for 2015 er opfyldt. Opfølgningen skal behandles i fagudvalgene og indgå i materialet til budgetkonferencen den 25. april 2016.

 

Administrationen har fulgt op på følgende mål:

 

  • Serviceområde 13 - Udarbejdelse af ny styringsmodel for området
  • Serviceområde 18 - Akutteamet skal arbejde på at nedbringe andelen af forebyggelige indlæggelser.

 

Opfølgningerne, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, forelægges til udvalgets godkendelse.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at  målopfølgningerne for 2015 jfr. bilag godkendes.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Opfølgning på mål for SO 18 - 2015
  • Opfølgning på Mål for SO 13 - 2015