Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 30. oktober 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

94. Budget 2014-2017 - udeståender på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

95. Frit valg timepriser 2013: Personlig og praktisk hjælp og udbragt mad

96. Godkendelse af anlægsregnskab - etablering af modtagekøkken på Kastaniegården, Aulum

97. Orientering om sundhedsaftale om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese

98. Sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

99. Statsligt tilskud til forstærket indsats for børn og unge med kronisk somatisk sygdom

100. Orientering om bevillig af puljemidler om welness behandling til ældre i plejebolig

101. Orientering om deltagelse i projekt vedrørende styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

102. Orientering om puljemidler til dans for demente

103. Status på implementering af elektronisk nøglesystem

104. "Alle skal med" målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

105. Forslag til vedtægtsændring for Bytoften Bo og Aktivitetscenter

106. Godkendelse af privat botilbud

107. Godkendelse af udvidelse af pladser på eksisterende botilbud

108. Orientering vedrørende klagesager på socialområdet

109. Resultat af ældrerådsvalget 2013

110. Referater fra møder i Ældrerådet

111. Forslag til mødekalender 2014

112. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

113. Lejemål