Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 30. oktober 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

111. Forslag til mødekalender 2014

Sagsnr.: 00.22.00-G01-1-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Forslag til mødekalender 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for 2014.

Sagsfremstilling

Der foreslås på baggrund heraf afholdt 11 møder i Social- og Sundhedsudvalget i løbet af 2014.
Af hensyn til budget og årsregnskab ligger møderne fast i ugerne 14, 33 og 43.
Alle møder starter kl. 8.30.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslag til mødeplan godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet, dog således at mødestart afklares endeligt i løbet af 1. kvartal 2014.

Bilag

  • KALENDER 2014