Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 30. oktober 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

102. Orientering om puljemidler til dans for demente

Sagsnr.: 00.00.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Orientering om puljemidler til dans for demente

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Plejecentret Vesterled har søgt og fået bevilget midler fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet til at afholde dansearrangementer to gange årligt i 2013 og 2014 for beboerne og deres pårørende.

Sagsfremstilling

Dans for demente har mange positive virkninger på sundhedstilstanden for den demente. I Herning Kommune arrangeredes i 2012 danseaftener, hvor demente og deres pårørende dansede akkompagneret af et salonorkester. Plejecentret Vesterled har nu ansøgt og fået bevilget midler fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet til at afholde to danseaftener årligt i 2013 og 2014.

 

Projektet skal give alle beboerne og særligt de demente en helt særlig oplevelse, hvor meningsfuld fysisk aktivitet, livsglæde og sammenhold skaber indhold i hverdagen på Vesterled. De demente bruger alle sanser og muskulatur, når de danser i kørestole, med rollator m.v. Et succeskriterium for projektet er, at der er mindst 60 personer med til hvert arrangement.

Økonomi

Det bevilgede tilskud udgør 30.000 kr. i 2013 og 30.000 i 2014.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at der meddeles en indtægts- og en udgiftsbevilling på 30.000 kr. i 2013 og 30.000 kr. i 2014 på SO18.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.