Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 30. oktober 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

100. Orientering om bevillig af puljemidler om welness behandling til ældre i plejebolig

Sagsnr.: 00.00.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Rikke Gormsen  

Orientering om bevillig af puljemidler om welness behandling til ældre i plejebolig

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Plejecentret Engholmcentret i Sønder Felding har søgt og fået bevilget midler fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet til at afprøve og implementere wellness-behandling til ældre på plejecentret.

Sagsfremstilling

Personer på plejehjem er ofte belastet af fysiske handicap og mentale udfordringer. De savner ofte ro, nærvær og velvære i hverdagen; og fysisk berøring foregår udelukkende i forbindelse med personlig pleje og måltider.
 
På denne baggrund har Sundhed og Ældre på vegne af Engholmcentret, søgt midler til et projekt med henblik på at introducere wellness og let massage i afslappet stemning og rolige omgivelser. Formålet er at øge målgruppens livskvalitet via ro, nærvær og velvære og  øge mulighederne for fysisk kontakt, som er en væsentlig faktor for mindsket forværring af sygdom.

 

I projektet indgår også træning af medarbejdere og muligheder for at udbrede wellness-behandlinger til andre kommunale plejecentre.

 

Det bevilgede tilskud udgør i 2013 19.000 kr. I 2014 og 2015 er der afsat henholdsvis 13.000 kr og 11.000 kr under forudsætning af at Finansloven vedtages med det forventede beløb.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der meddeles en indtægts- og en udgiftsbevilling på 19.000 kr. i 2013, 13.000 kr i 2014 og 11.000 kr i 2015, ialt 43.000 kr. på SO18
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.