Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 29. maj 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

49. Forårsopfølgning 2019 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

50. Status på finansieringen af pladser på Kofoedsminde

51. Budgettet for Social- og Sundhedsudvalgets områder - temadrøftelse

52. Udvalgte nøgletal for Sundhed og Ældre

53. Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af Kildehøj

54. Budget 2020 - budgetforslag for Social- og Sundhedsudvalgets områder

55. Rosenholm - godkendelse af skema A og skema B samt frigivelse af anlægsbevilling

56. Flytning af Bo- og Støttecenter Herning

57. Orientering om ændringer på dagtilbudsområdet.

58. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

59. Godkendelse af Sundhedsaftalen - 2019-2023

60. Årsstatistik fra Ankestyrelsen 2018

61. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer