Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 28. november 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

140. Møde med Ældrerådet

141. Forslag til anvendelse af pulje til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi inden for ældre, handicap og psykiatri

142. Skæve boliger i Bethaniagade

143. Handleplan Bytoften

144. Nyt mødetidspunkt for mødet den 20. februar 2013

145. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer