Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 28. november 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

144. Nyt mødetidspunkt for mødet den 20. februar 2013

Sagsnr.: 00.22.04-G01-2-12 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt mødetidspunkt for mødet den 20. februar 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Mødetidspunktet kl. 8.30 for mødet den 20. februar 2013 skal ændres på grund af afbud fra Venstres gruppe. Det foreslås, at mødetidspunktet ændres, så mødet starter kl. 13.00.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at mødet den 20. februar 2013 starter kl. 13.00.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.