Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 28. november 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

140. Møde med Ældrerådet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1024-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Møde med Ældrerådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Der er aftalt fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet onsdag den 28. november 2012 kl. 8.45 til 9.45.

 

Ældrerådet ønsker følgende punkter drøftet:

 

Borgernes betaling i forbindelse med flytning fra et plejehjem til et nyt plejecenter.

 

Ændring i antal pladser på FuglsangSø Centret - har ikke været til høring i Ældrerådet.

 

Effekten af Ældrerådets indsats.

 

Omsorgen for ensomme ældre.

 

Det nære sundhedsvæsen - strategien - hvordan udføres det i praksis.

 

Magtanvendelse - flyt uden samtykke (pkt. 115 på SOS den 12/9-12)

 

Godkendelse af huslejer 2013 for de kommunale ældre- og plejeboliger (pkt. 116 på SOS den 12/9-12).

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at de nævnte punkter drøftes med Ældrerådet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Drøftet.
De konkrete bemærkninger / drøftelser vil indgå i det videre arbejde. Temaet "omsorgen for ensomme ældre" dagsordensættes til et kommende udvalgsmøde / temamøde til nærmere drøftelse.