Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 27. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

114. Godkendelse af privat botilbud

115. Godkendelse af udvidelse af pladser på eksisterende botilbud

116. Efterårsopfølgning 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område

117. Budget 2014-2017 - Udfordringer på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

118. Ældrerådets ønsker til fremtiden - tilbagemelding fra temadag

119. Lejerbo fremsender anlægsregnskab for 21 ældreboliger på Sabroesvej i Herning

120. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer