Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 27. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

45. COVID-19 - aktuel status

46. Budget 2021 - Budgetforslag på Social- og Sundhedsudvalgets områder

47. Forårsopfølgning 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

48. Status på balanceplan for Sygeplejen

49. Udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri: halvårlig status

50. Lukning og flytning af aflastningspladser på handicapområdet.

51. Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

52. Rekruttering til Sundhed- og ældreområdet

53. Generationernes Hus - Status

54. Orientering om midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjem m.v. samt retningslinjer for forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg

55. Orientering om midlertidige besøgsrestriktioner på socialområdet samt retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på det sociale område

56. Godkendelse af takster for friplejehjem

57. Rammer for samarbejdet på udsatteområdet

58. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer