Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 27. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

57. Rammer for samarbejdet på udsatteområdet

Sagsnr.: 27.00.00-A00-5-15 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Rammer for samarbejdet på udsatteområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

   X

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Samarbejds- og driftsaftaler mellem Herning Kommune og eksterne samarbejdspartnere på udsatteområdet står til at blive fornyet med henblik på et øget samarbejde mellem Herning Kommune og tilbuddene.

 

Til det formål er der udarbejdet vedhæftet tids- og procesplan. 

Sagsfremstilling

Social- og Beskæftigelsesafdelingen indgår i et samarbejde med eksterne samarbejdspartnere omkring udsatteområdet. De formelle rammer omkring samarbejdet udmøntes aktuelt i henholdsvis driftsaftaler og samarbejdsaftaler mellem Herning kommune og tilbuddene.

 

Aftalerne står til at blive fornyet, hvor der i den forbindelse vil være fokus på de formelle rammer omkring samarbejdet, med et ønske om øget fokus på samarbejde mellem Herning Kommune og tilbuddene. Formålet er at optimere og sikre et fortsat positivt partnerskab om socialt udsatte i Herning Kommune.

 

Der er udarbejdet tids- og procesplan for arbejdet, hvilket fremgår af vedlagte bilag.

 

Sagen fremlægges for henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget. Med henblik på at Social- og Sundhedsudvalget har det politiske ansvar for Blå Kors Varmestue og Beskæftigelsesudvalget for de øvrige områder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter retninger for driftsoverenskomster og samarbejdsaftaler/partnerskaber
at Social- og Sundhedsudvalget tager tids- og procesplan til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Drøftet.
Punktet udsættes og genfremsættes til videre drøftelse som temadrøftelse på førstkommende fysiske møde.

Bilag

  • Foreløbig tidsplan - udkast