Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 27. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

48. Status på balanceplan for Sygeplejen

Sagsnr.: 27.36.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Status på balanceplan for Sygeplejen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sygeplejen i Herning Kommune har i flere år været økonomisk udfordret. På denne baggrund vedtog Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 22. januar 2020, punkt 4, en balanceplan for Sygeplejen med seks initiativer, med samlet økonomisk effekt på ca. 5 mio. kr., for at skabe økonomisk balance.

Der gives en status på balanceplanen.

Sagsfremstilling

Der gives hermed en status på de seks initiativer:

 • KvaliCare genforhandles for 2020 og opsiges fra 2021.
  Planlagt besparelse: 0,148 mio. kr. i 2020 og 0,233 mio. kr. fra 2021 og frem.
  Initiativet er gennemført.
 • Udvidet brug af sygeplejeklinikker og etablering af nye sygeplejeklinikker.
  Planlagt besparelse: 0,590 mio. kr. i 2020 og 1,480 mio. kr. fra 2021 og frem.
  Aktiviteten i de eksisterende sygeplejeklinikker er udvidet, men har været påvirket af Corona-situationen.
  Sygeplejen er ved at etablere nye sygeplejeklinikker i tilknytning til Koloritten på Møllegade i Herning og på Rosenlund Plejecenter i Snejbjerg.
  Klinikken i Møllegade åbner i nærmeste fremtid. Åbning af klinikken i Snejbjerg afventer afklaring om besøgsrestriktioner i forbindelse med Corona, da klinikken ligger på plejecentret. Den tredje klinik planlægges i forbindelse med tilbygningen af Sunds Aktiv Center på Søglimt Plejecenter i 2021.
 • Ny IV-aftale pr. 1. april 2020 (aftale om intravenøs behandling)
  Planlagt besparelse: 0,893 mio. kr. fra 2020 og 1,190 mio. kr. fra 2021 og frem.
  Den nye IV-aftale er godkendt. Planlægningen af opstart i Region Midtjylland er forsinket grundet Corona-situationen. Status er, at Region Midtjylland har meddelt, at opstart forventes pr. 1. september 2020 - og at aftalen om honorering har opstart 1. april 2020.
 • Revisitation
  Planlagt besparelse: 0,200 mio. kr. fra 2020 frem.
  Revisitationen er gennemført. Der gennemføres fremadrettet kontinuerlig revisitation.
 • Afregning fra institutioner for ydelser i vagttid
  Planlagt besparelse: 0,500 mio. kr. fra 2020 og frem.
  Initiativet er gennemført.
 • Omlægning af ydelser fra Sygeplejen til Visitationsenheden
  Planlagt besparelse: 2,000 mio. kr. fra 2020 og frem.
  Omlægningen gennemføres med fuld effekt i 2020. Evaluering af tiltaget udskydes til efteråret 2020 grundet Corona-situationen.

 

Forårsopfølgningen for Sygeplejen viser, at der på trods af Corona-situationen forventes økonomisk balance i 2020. Det bemærkes dog, at Corona-situationen gør det yderst vanskeligt at forudsige det økonomiske resultat.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.