Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 27. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

52. Rekruttering til Sundhed- og ældreområdet

Sagsnr.: 00.01.00-A00-7-20 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Rekruttering til Sundhed- og ældreområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune står overfor store rekrutteringsudfordringer på sundheds- og ældreområdet. Flere plejekrævende ældre, færre ansøgere på social- og sundhedsuddannelserne og et højt antal medarbejdere, som snart går på pension betyder, at udfordringerne bliver større i de kommende år. Derfor er blandt andet rekrutteringen til sundheds- og ældreområdet én af de væsentligste velfærdsdagsordener i årene frem. Herning Kommune er allerede i gang med indsatser der både her og nu og på sigt skal sørge for en bæredygtig ældreomsorg.

Dette betyder et behov for øget rekruttering til området, fastholdelse af elever i og kvalificering af uddannelsen, så det sikres at der uddannes og sikres så dygtige medarbejdere som muligt. I denne sag orienteres der om de tiltag, der enten er igangsat eller er på vej. Tiltagene vil givetvis skulle suppleres af yderligere indsatser, der skal bidrage til at sikre sundheds- og ældreområdet i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

I Herning Kommune er der stort fokus på at rekruttere og uddanne nok social- og sundhedsmedarbejdere. Vi arbejder på at få flere til at vælge uddannelserne og på at gøre uddannelserne endnu bedre, så vi får så gode medarbejdere ud af det som muligt. Vi har fokus på at rekruttere flere voksne der ønsker et brancheskift, ligesom et stort fokus er lagt på at fastholde eleverne i uddannelsen. Der orienteres her om hvilke tiltag, der er igangsat for at imødekomme udfordringen om bæredygtig ældreomsorg.

 

Tiltag der er igangsat for at øge generel rekruttering af unge til social- og sundhedsuddannelserne:

 • Fritidsjob for 13-17-årige
 • Heartwork
 • Imagepleje og branding – fx billeder af hjemmeplejen, instagram osv.
 • Toptunet uddannelsesmiljø (Indsatser under målet `Her skaber vi de gode historier´- kvalitetsikring af uddannelsen)

 

Tiltag der er igangsat for at øge rekrutteringen til og fastholde voksne der ønsker SOSU-uddannelse og/eller bracheskift til social- og sundhedsuddannelserne:

 

 • IGU – integrationsgrunduddannelsen (afsluttes i efteråret 2021).
 • Voksenlærlingeordning
 • Ansættelse med løn under Grundforløb 2 på Social og Sundhedsskolen Herning
 • Fra ufaglært til faglært

 

Tiltag der er igangsat for at fastholde elever og medarbejdere i Sundhed- og Ældre

 

 • Teameffect på plejecentrene
 • "Min tid” – forsøg med indflydelse på egen arbejdstid
 • Toptunet uddannelsesmiljø (Indsatser under målene "Her har vi plads til dig", "Her bygger vi din fremtid", "Her lærer vi forskelligt", "Her er det spændende at være" og "Forbedret vejlederfunktion")

 

En kort beskrivelse af tiltagene er vedlagt som bilag til sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 • Kort beskrivelse af 12 nye tiltag for at øge rekrutteringen til Sundhed og Ældre i Herning Kommune