Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 25. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

51. Politiske budgetmål 2017

52. Forårsopfølgning 2016 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

53. Udmøntning af handleplan 2015 - Handicap og Psykiatri

54. SOSU-elevområdet

55. Sammenhænge på sundhedsområdet

56. 2. behandling af kvalitetsstandard for §83 og §86 og handicapkørsel §11

57. Opsigelse af kontrakter med Herning Kommune

58. Oversigt over nationale udvalgsarbejder og handlingsplaner på sundheds- og ældreområdet

59. Årsstatistik fra Ankestyrelsen

60. Regelforenkling i Social, Sundhed og Beskæftigelse

66. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

61. Aftalesag

62. Drift af plejecentre i Herning Kommune

63. Tilsynsrapport 2016 - Ørnhøj Friplejehjem

64. Blå Kors Varmestue

65. Personsag