Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 25. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

60. Regelforenkling i Social, Sundhed og Beskæftigelse

Sagsnr.: 00.15.00-A00-6-16 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Regelforenkling i Social, Sundhed og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om foreslåede temaer til regelforenkling i Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Sagsfremstilling

På Budgetkonferencen 25. april 2016 blev Byrådet præsenteret for temaer, som administrationen har indsamlet i forbindelse med processen omkring regelforenkling.

 

De temaer, som er blevet foreslået i Social, Sundhed og Beskæftigelse, og som administrationen ønsker at arbejde videre med nu, kan primært grupperes under følgende overskrifter:

 

  • Dokumentation
  • Administration af udlæg med videre
  • Borgeren "på tværs"
  • Borgerens økonomi

 

Forslagene er markeret med grønt i vedhæftede skema. Derudover er der nogle forslag, som administrationen eventuelt kan arbejde videre med senere samt forslag, som administrationen vurderer, at der ikke skal arbejdes videre med nu. Disse er markeret med henholdsvis gult og rødt i skemaet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget udtrykker tilfredshed med tilbagemeldingerne og det arbejde, der er opnået.

Bilag

  • Regelforenklinger SOS 160525