Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 25. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

65. Personsag

Sagsnr.: 27.00.00-G01-36-16 Sagsbehandler: Anne Boel-Pedersen  

Personsag