Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 25. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

62. Drift af plejecentre i Herning Kommune

Sagsnr.: 27.42.00-S55-1-12 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Drift af plejecentre i Herning Kommune