Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 25. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

57. Opsigelse af kontrakter med Herning Kommune

Sagsnr.: 27.39.16-Ø54-1-14 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Opsigelse af kontrakter med Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fritvalgsleverandørerne BR Service og Tina-Ren har begge ønsket at opsige deres kontrakter med Herning Kommune om levering af praktisk bistand på hjemmehjælpsområdet.

Sagsfremstilling

BR Service

Firmaet BR Service har i november 2015 overfor Herning Kommune udtrykt ønske om at indstille sine aktiviteter som fritvalgsleverandør af praktisk bistand på hjemmehjælpsområdet i Herning Kommune med virkning fra den 1. juni 2016. Visitationsenheden har hjulpet de berørte borgere med at finde en ny leverandør.

 

BR Service blev godkendt som fritvalgsleverandør af hjemmehjælp i Herning Kommune i 2009.

 

Tina Ren

Firmaet Tina Ren har ligeledes ønsket at stoppe som fritvalgsleverandør af praktisk bistand på hjemmehjælpsområdet i Herning Kommune med virkning fra udgangen af april 2016. Baggrunden for ønsket er en strukturel omlægning af virksomheden. Visitationsenheden har hjulpet de berørte borgere med at finde en ny leverandør.

 

Tina Ren blev godkendt som fritvalgsleverandør af hjemmehjælp i Herning Kommune i foråret 2015.

 

Opsigelserne har berørt et fåtal af borgere.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.