Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 25. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

59. Årsstatistik fra Ankestyrelsen

Sagsnr.: 27.00.00-A00-4-16 Sagsbehandler: Jonas Røge  

Årsstatistik fra Ankestyrelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ankestyrelsen har udgivet deres årsstatistik for 2015. Generelt er det vurderingen, at Herning Kommune gennemsnitligt ligger godt i forhold til landsgennemsnittet set hen over alle lovområder.

Sagsfremstilling

Omgørelsesprocenten er antallet af hjemviste, ændrede og ophævede sager set i forhold til det samlede antal behandlede sager.

 

Omgørelsesprocenten for 2015 er samlet set på 22% hvor landsgennemsnittet ligger på 27%.

 

Herning Kommune ligger over landsgennemsnittet er sager indenfor retssikkerhedsloven. Ankestyrelsen har dog alene haft et begrænset antal sager inden for retssikkerhedsloven, hvorfor omgørelsesprocenten ikke vurderes at kunne give et retvisende billede af Herning Kommunes behandling af disse sager.

 

Hvis man sammenholder årsstatistikken fra 2015 med statistikken fra 2014 er de mest markante ændringer, at

  • der samlet set har været et fald i behandlede klagesager ved Ankestyrelsen, faldet er på 12,3%
  • omgørelsesprocenten i sagen indenfor serviceloven er faldet med ca. 10 procentpoint

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at ankestatistikken tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • Ankestatistik - Herning Kommune - Fra AST
  • Årsstatistik fra Ankestyrelsen 2015