Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 21. april 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

24. Status på projekt 'Styrmand i eget liv'

25. Recoverypolitik for socialpsykiatrien

26. Revision af kvalitetsstandarder under Sundhed og Ældre i 2021

27. Godkendelse af ny praksisplan 2022-2025

28. Orientering om analyse af personalefaciliteter

29. Åbning af Aktivitetscentre og -huse i en Coronatid

30. Strategi for forebyggelse af sygefravær i Sundhed og Ældre

31. Godkendelse af programoplæg for udvidelse af Vesterled og frigivelse af anlægsbevilling

32. Ansøgning om støtte til socialt og bæredygtigt projekt

33. Udbud af Aktivitets- og Samværstilbud (varmestue)

34. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

35. Anlægssag

36. Aftalesag