Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 21. april 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

36. Aftalesag

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-20 Sagsbehandler: Karin Locander  

Aftalesag