Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 21. april 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

32. Ansøgning om støtte til socialt og bæredygtigt projekt

Sagsnr.: 27.15.12-Ø40-1-21 Sagsbehandler: Karin Locander  

Ansøgning om støtte til socialt og bæredygtigt projekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har den 18. marts 2021 modtaget ansøgning om støtte til socialt og bæredygtigt fællesskabsprojekt på Teglvænget 97, Herning.


Sagen fremlægges med indstilling om støtte i 2021 på 58.000 kr.

Sagsfremstilling

Hjælpesporet og Mad til Herning har i mail af 18. marts 2021 søgt Herning Kommune om støtte til et socialt og bæredygtigt fællesskabsprojekt, hvor der for Herning Kommunes borgere skabes et sted med et grønt socialt fællesskab.


Der søges om et engangsbeløb på 130.000 kr. samt et årligt tilskud på 58.000 kr. over en 5 årige periode. De 58.000 kr. er tilskud til husleje.


Fællesskabsprojektet etableres på Teglvænget 97, Herning og skal indeholde aktiviteter jf. de to foreningers formål samt nye fæles initativer.


Hjælpesporet er en 100 % frivillig forening, hvis formål det er at øge økonomisk, social og lokal bæredygtighed. Hjælpen er rettet mod personer og familier, som af den ene eller anden årsag er udsatte i kort eller lang tid. Der er tale om hjælp til tøj, møbler, køkkenting mv. til at afhjælpe hverdagen. Ligeledes hjælper foreningen med fødselsdage, konfirmationer mv. Hjælpen er gratis for de udsatte og sårbare.


Mad til Herning er en frivillig forening, som afhjælper madfattigdom i Herning Kommune. Det er et udsalg med overskudsvarer fra byens butikker til meget lave priser.


Administrationen indstiller, at der via restbeløbet af § 18 midler bevilliges 58.000 kr. i tilskud for 2021 og at foreningerne opfordres til at søge for 2022 og frem ved de årlige fordelinger af § 18 midler.


Ansøgningen om et engangsbeløb til etablering behandles i Følgegruppen for Bæredygtighed på møde i maj 2021.

Økonomi

I puljen for § 18 midler i 2021 er der et restbeløb på 369.112 kr.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at fællesprojektet v/ Hjælpesporet og Mad til Herning i 2021 tildeles et tilskud på 58.000 kr. som finansieres af restbeløbet for § 18-midler til socialt arbejde.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • TilskudByra°dHerning02 (2).pdf