Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 21. april 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

34. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Administrationen orienterede om


- status for covid-19


- Byrådets behandling den 20. april 2021 af overførsler for 2020 til 2021. Dagsordensættes til førstkommende møde i Social- og Sundhedsudvalget.


- temadrøftelse om bæredygtighed på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 19. maj 2021.