Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

85. Tilsynstema 2018

86. Ansøgninger til rest-innovationspuljen 2017

87. Ansøgninger til rest-puljen 2017

88. Frigivelse af anlægsbevilling til velfærdsteknologi

89. Hjemløsetælling 2017

90. Masterplan for udsatteområdet

91. Evaluering af Handleplan 2015 - Handicap og Psykiatri

92. Projektafslutning - Støt Unge til Bolig

93. Handleplan for håndtering af udviklingen i særligt dyre enkeltsager

94. Status på frikommunenetværk og godkendelse af frikommunevedtægt vedrørende forsøg om tilkøb, teknologiske hjælpemidler og flytning efter § 129

95. Godkendelse af huslejer 2018 for de kommunale ældreboliger

96. Etablering af modulløsning ved Kridthuset, Rosenholm

97. Priser 2018 for mad til borgere i eget hjem og døgnforplejning på plejecentre

98. Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde

99. Budgetbemærkninger 2018 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

100. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

101. Lukket punkt

102. Opsigelse af aftale

103. Aftalesag

104. Lukket dagsordenspunkt

105. Lukket dagsordenspunkt

106. Personsag