Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

106. Personsag

Sagsnr.: 27.00.00-G01-74-16 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Personsag