Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

105. Lukket dagsordenspunkt

Sagsnr.: 27.00.00-G01-30-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Lukket dagsordenspunkt