Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

99. Budgetbemærkninger 2018 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budgetbemærkninger 2018 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Budgetforslaget for 2018 er forelagt til 1. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. september 2017 og i Byrådet den 19. september 2017.

Budgetbemærkningerne for Social- og Sundhedsudvalgets områder forelægges udvalget til orientering.

 

Sagsfremstilling

Med virkning fra budget 2018 tages en ny kontoplan i brug ved opgørelsen af de kommunale udgifter til henholdsvis ældre og personer med handicap mv. Baggrunden er, at det ikke er muligt ud fra den gældende autoriserede kontoplan direkte at udlede kommunernes udgifter til henholdsvis ældre og personer med handicap mv.

 

Forslag til budgetbemærkninger for budget 2018 blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde i maj. Bemærkningerne var dog udarbejdet efter den gældende kontoplan, da arbejdet med den nye budgetfordeling endnu ikke var afsluttet. Budgetbemærkningerne til brug ved 1. behandlingen er udarbejdet efter den nye kontoplan. De forelægges derfor Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • Budgetbemærkninger 2018 - SO 18 03.09.
  • Budgetbemærkninger 2018 - SO 13 03.09.