Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

89. Hjemløsetælling 2017

Sagsnr.: 27.00.00-A00-7-17 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Hjemløsetælling 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hjemløsheden i Danmark vokser fortsat, viser den seneste kortlægning fra VIVE, der er det nye Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – en fusion af det tidligere KORA og SFI. Hjemløsheden er på landsplan steget med 8 procent i forhold til 2015 og antallet af unge hjemløse mellem 18 og 24 år er fordoblet.

 

I Herning Kommune har der derimod været et kraftigt fald i antallet af hjemløse på 42 procent fra 178 borgere i 2015 til 104 borgere i 2017. For de unge under 25 år er hjemløsheden samtidig faldet fra 39 borgere i 2015 til 24 borgere i 2017, svarende til knapt 40 procent.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i mange år vedholdende arbejdet på at hjælpe socialt udsatte borger ud af hjemløshed. Hjemløstællingen for 2017 viser nu, at indsatsen er den rigtige.

 

Hjemløsetællingen er siden 2009 blevet foretaget hver 2. andet år i uge 6. Herning Kommune har indtil i år set stigende tal på området - og primært på unge-området har udfordringen været stor.

 

Der kan ikke peges på én bestemt indsats, men bevidste valg af flere anerkendte faglige metoder. Herning Kommune har siden 2010 været en del af den nationale hjemløsestrategi og tilbage i 2014 vedtog Social og Sundhedsudvalget en udsattestrategi for Herning Kommune, hvor der blev sat retning med nogle klare mål. Vi er ikke i mål endnu, men indsats har tydelige positive effekter. Der har i hele perioden været et tæt samarbejde med Socialstyrelsen og erfaringsudveksling med andre kommuner i netværket. Dette samarbejde har givet os en række værktøjer og erfaringer til både samarbejde og koordinering mellem de mange aktører på området.

 

Det drejer sig både om samarbejdet internt i kommunen, med eksterne aktører/leverandører, men også i forhold til boligselskaberne i kommunen, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Det helt centrale omdrejningspunkt er de principper, der ligger i tilgangen ’Housing First’, som bygger på internationale erfaringer. Boligen er en helt afgørende forudsætning for at hverdagen kan hænge sammen. Først når boligen er på plads, er det muligt give den optimale socialfaglige støtte til bl.a. at få styr på økonomien, misbruget, fastholde arbejde og ikke mindst knytte sociale kontakter. Det kræver vedholdenhed i støtteindsatsen overfor borgeren, men løsningen ligger samtidig i at give borgeren de korrekte værktøjer til at kunne klare sig selv. 

 

Særligt hæfter administrationen sig ved, at hjemløstallet for unge er faldet. Der er ingen tvivl om, at den særligt målrettede indsats vi har haft i projektet ”Støt ung til bolig” er en væsentlig del af forklaringen. De metoder vi har lært og anvendt, samt de erfaringer vi har fået i dette projekt, vil nu blive forsøgt forankret i den indsats vi har omkring de unge i kommunen.

 

En sådan positiv måling afføder samtidig en nysgerrighed på hvilke parametrer, der har haft den afgørende betydning i den positive udvikling. Derfor vil vi iværksætte en nærmere gennemgang af resultaterne og samtidig forsøge at få et yderligere datamateriale fra VIVE. Dette arbejde vil foregå i tæt samarbejde med de relevante samarbejdspartnere på tværs af kommunens afdelinger og aktører.

 

Der er vedhæftet uddrag af rapporten, der i sin helhed kan læses via www.vive.dk.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • Hjemløsetælling 2017 - uddrag af rapport