Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

95. Godkendelse af huslejer 2018 for de kommunale ældreboliger

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Jørgen Stampe  

Godkendelse af huslejer 2018 for de kommunale ældreboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget forslag fra Boligselskabet Fruehøjgaard og Danske Diakonhjem til budgetter for de kommunale ældre- og plejeboliger for budget år 2018. Forslag til husleje i de enkelte boligafdelinger forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Fruehøjgaard har sendt forslag til budgetter og huslejeregulering for de 17 afdelinger i Herning Kommune med ældre- og plejeboliger som i dag administreres af boligselskabet i henhold til gældende aftale om administration af boliger.

Tilsvarende har Danske Diakonhjem sendt forslag om huslejeregulering for de kommunale plejeboliger på plejecentrene Kildehøj i Vildbjerg og Birketoft i Aulum.

Forslagene til huslejer for 2018 fremgår af oversigten og til sammenligning vises de gennemsnitlige huslejer for 2017. Forslagene indebærer huslejereguleringer fra -1,87% til 1,54%.

Afdeling:

Antal boliger

Husleje 2017

Husleje 2018

Brorsonsvej 14-18

48

4.999

4.999

Nørregade 30

82

4.996

4.996

Rosenlund

35

5.428

5.410

Baunetoften

12

4.735

4.735

Toftebo

65

5.326

5.326

Vesterled

86

5.625

5.625

Vestergade 100

12

4.618

4.618

Søglimt

50

6.216

6.295

Østertoft

4

4.551

4.572

Skovlyset

28

6.402

6.282

Rosenholm

38

7.356

7.347

Mosaikken

18

6.307

6.395

Lindegårdsvej 146

9

6.769

6.815

Lindegården

120

6.044

6.044

Lind Plejecenter

64

5.604

5.580

Fuglsangsø Centret

120

5.966

6.058

Rehabiliteringscentret

30

5.040

5.140

Birketoft

41

7.172

7.108 

Kildehøj

36

7.204

7.204 

Budgetterne er fastsat ud fra regnskab 2016, kendte regnskabstal for 2017 og kendte fremtidige udgifter / indtægter og tillagt KL's skøn for løn- og prisreguleringer. Den gennemsnitlige stigning for alle afdelinger er 0,2 %, hvor KL's gennemsnitlige prisskøn fra 30. juni 2017 er 2,4 % fra 2017 til 2018.

De resterende reguleringer vedrører forskellige faktorer, bl.a. er der øgede udgifter til vedligeholdelse, reguleringer af henlæggelser og over-/underskud tidligere år.

Godkendelsen af huslejerne vedr. kun de boliger, der er opført af Herning Kommune. I vedlagte bilag er til sammenligning medtaget huslejeniveauet på de boliger, der opført af boligforeninger og selvejende institutioner og er tilknyttet Herning Kommunes bofællesskaber og plejecentre.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslagene til huslejer for 2018 godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Huslejer 2018 graf
  • Huslejer 2017 og 2018