Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

66. Faciliteter i Bethaniagade-projektet

67. Ansøgning om tilsagn til etablering af bolig- og servicearealer på tilbuddet Nyboder, Kibæk.

68. Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af cafefunktion til Bo- og Støttecenter Herning

69. Forebyggende hjemmebesøg - ny lovgivning

70. Ny dimensioneringsaftale for SOSU-området

71. Projekt Fremskudt Sundhedsindsats

72. Status Fælles Akutfunktion

73. IT-systemer udfordrer den daglige drift i Sundhed og Ældre

74. Udvalgte nøgletal for Sundhed og Ældre

75. Anbefalinger fra samarbejdet med Incitare

76. Ønske om overtagelse af Nørholm

77. Selvhjælp Herning søger ekstra midler i 2019

78. Årsrapporter - Kommunalt tilsyn 2018

79. Orientering om revisionsberetning - revision 2018 af sociale udgifter omfattet af statsrefusion mv.

80. Fagudvalgsbehandling af Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi

81. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer