Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

78. Skovlyset - Licitationsresultat og godkendelse af skema B

79. Dagcenter Rosemholm - licitationsresultat

80. Orientering vedr. Sanering af køkken på Lindegården

81. Studietur - evaluering og regnskab

82. Drøftelse af tilskudskriterier for §18 i 2013

83. Kriterier for tildeling af hjælpemidler

84. Nøgletal for Sundhed og Ældre, juni 2012

85. Endelig beslutning vedrørende "kortlægning af plejeboligbehov 2010-2020"

86. Forslag til permanent drift af Hjemløse Team

87. Afslutning af projekt STUMP og justering af indsats for personlighedsforstyrrede

88. Udpegninger af kommunale repræsentanter til bestyrelser og andet på social- og sundhedsområdet

89. Referat fra møde i Ældrerådet

90. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

91. Aftalesag

92. Ejendomssag

93. Økonomisag

94. Økonomisag