Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

81. Studietur - evaluering og regnskab

Sagsnr.: 00.00.00-P19-362-11 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Studietur - evaluering og regnskab

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Regnskab for Social- og Sundhedsudvalgets studietur 18. - 21. marts 2012 foreligger til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der foreligger regnskab for Social- og Sundhedsudvalgets studietur til Skotland 18. - 21. marts 2012 til udvalgets godkendelse.

 

Der var budgetteret med 97.010 kr. til studieturen. Regnskabet viser imidlertid en lille overskridelse på ca. 4.600 kr., der skyldes udgifter, som ikke var kendt på det tidspunkt, hvor budgettet blev lagt. Det er udgifter til lufthavnstransfer, bus tirsdag, en frokost samt gaver til oplægsholdere. Overskridelsen afholdes inden for rammen.

 

Samtidig med godkendelse af regnskabet anbefaler administrationen, at Social- og Sundhedsudvalget evaluerer studieturen med udgangspunkt i det afviklede program. Programmet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at studieturen evalueres,

 

at regnskabet for studieturen godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • program Herning
  • SOS Edinbourgh marts 11