Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

92. Ejendomssag

Sagsnr.: 27.12.00-G01-107-11 Sagsbehandler: Ulla Bitsch Andersen  

Ejendomssag