Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

53. Forventet regnskab 2018 - Social- og Sundhedsudvalgets område

54. Møde med Ældrerådet

55. Revideret værdighedspolitik for Herning Kommune

56. Ny lov om frit valg til genoptræning

57. Længere sagsbehandlingstid i Statsforvaltningen for ansøgninger om værgemål

58. Udvalgte nøgletal for Sundhed og Ældre

59. Nøgletal i Handicap og Psykiatri

60. Godkendelse af tilkøbspriser i frikommuneforsøg

61. Restancer i Handicap og Psykiatri

62. Anlægsregnskab vedr. pulje til projekter - papirpenge 2014-17

63. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

64. Aftalesag