Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

53. Forventet regnskab 2018 - Social- og Sundhedsudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Karin Locander  

Forventet regnskab 2018 - Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede den 11. juni 2018 forventet regnskab 2018 opgjort pr. 31. marts 2018.

 

Social- og Sundhedsudvalget orienteres hermed om Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning samt om den videre proces for 2018 i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 11. juni 2018 den samlede vurdering af forventet regnskab 2018. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at:

 

  • at fagudvalgene har jævnfør styringsprincipperne ansvar for at overholde budgetterne, og det forventer Økonomi- og Erhvervsudvalget sker. Der tilkendegives særlig opmærksomhed på Serviceområde 13.

 

Med baggrund i ovenstående beslutning har Administrationen taget initiativ til, at der fremover udarbejdes månedlige opfølgninger på de korrigerende handlinger for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

  • Handleplan 2015
  • Anden opgaveløsning / opgavefordeling til Sundhed og Ældre
  • Anden opgaveløsning / opgavefordeling til Beskæftigelse.

 

Opfølgningen vil blive fremlagt på de kommende møder i 2018 i Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse. Første gang bliver på mødet den 15. august 2018.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.