Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

56. Ny lov om frit valg til genoptræning

Sagsnr.: 29.21.04-P00-1-15 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Ny lov om frit valg til genoptræning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Folketinget vedtog den 24. maj 2018 et lovforslag, der giver adgang til frit valg til genoptræning hos en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan iværksætte genoptræning inden for syv dage efter udskrivning fra sygehus. Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

Sagsfremstilling

Loven giver adgang til, at borgere med en genoptræningsplan efter hospitalsindlæggelse kan vælge at modtage genoptræning hos en privat leverandør, hvis den kommunale leverandør ikke kan tilbyde genoptræning inden for syv dage fra udskrivelsen. Hvis genoptræningen af sundhedsfaglige grunde først kan påbegyndes senere end udskrivelsestidspunktet, udskydes tidsgrænsen på de syv dage tilsvarende. KL skal indgå aftaler med de private leverandører på kommunernes vegne.

 

Loven giver en række udfordringer:

  • Det kan være praktisk umuligt for KL at indgå aftaler med de private leverandører inden den 1. juli 2018. Dermed er der ingen private leverandører at henvise borgerne til, og kommunerne får svært ved fra dette tidspunkt at efterleve loven.
  • De nuværende ventetidsstatistikker er ikke renset for den ventetid, der opstår, når der er sundhedsfaglige grunde til ikke at påbegynde genoptræning inden for syv dage, eller når borgeren selv ønsker at vente med genoptræning. Der findes således ikke i dag valide statistikker for ventetiden på genoptræning.
  • Økonomien i den vedtagne lov er ukendt. Det vides således ikke, hvordan de private leverandører skal afregnes. Herudover er der ekstra omkostninger for kommunen forbundet med administrationen af de frie valg.
  • I dag kan der gå flere dage fra udskrivelsen af borgeren, til borgerens genoptræningsplan sendes til kommunen. Fremover bliver det i forhold til det frie valg uhyre vigtigt, at udskrivelsen og genoptræningsplanen sker nøjagtigt samtidigt.

 

Genoptræningsenheden har ansvaret for genoptræning i Herning Kommune. Ventetiden var i 2017 ifølge intern opgørelse 6,1 dage, når der ses bort fra sundhedsfagligt begrundet ventetid samt ventetid, der skyldes borgerens eget ønske om at udskyde genoptræning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.