Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

62. Anlægsregnskab vedr. pulje til projekter - papirpenge 2014-17

Sagsnr.: 82.00.00-G00-1-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Anlægsregnskab vedr. pulje til projekter - papirpenge 2014-17

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Anlægsregnskab vedrørende pulje til projekter (papirpenge) 2014-17 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til Herning kommunes kasse- og regnskabsregulativ skal aflægges særskilt regnskab til fagudvalgene for alle anlægsregnskaber.

 

Puljen til projekter (papirpenge) er afsat til finansiering forundersøgelser vedrørende byggeri på Social- og Sundhedsudvalgets område. I de tilfælde, hvor undersøgelserne resulterer i reelle anlægsprojekter, overføres udgiften til regnskabet for det enkelte projekt. Puljen har karakter af en løbende anlægspulje, som hvert år tilføres en ny bevilling i forbindelse med Byrådets behandling af kommunens budgetforslag. I forbindelse med regnskabs- og overførselssagen er hvert år udarbejdet et regnskab for årets forbrug af puljemidlerne. Det indstilles, at puljen fremadrettet afstemmes hvert 4. år i form af et egentligt anlægsregnskab, jf. kasse- og regnskabsregulativet. Et eventuelt restbeløb af puljemidler overføres til den nye løbende anlægspulje.

 

Anlægsregnskab for pulje til projekter (papirpenge) 2014-17, stednr. 532087:

 

 

År

Bevillingsdato, Byrådet

Bevilling

Årets forbrug

Restbeløb 2010-13, stednr. 532089

-

852.000

 

2014

08.10.2013

314.000

0

2015

07.10.2014

320.000

253.795

2016

06.10.2015

325.000

889.319

2017

11.10.2016

331.000

535.362

I alt

 

2.142.000

1.678.476

 

Restbeløbet 2014-17 udgør således et mindreforbrug på 2,142 mio. kr. - 1,678 mio. kr. = 0,464 mio. kr. Beløbet er overført til pulje til projekter 2018-21, stednr. 527098.

 

I perioden 2014-17 er puljemidlerne blandt andet anvendt til undersøgelser vedr. demenslandsby, projektarbejde vedrørende udvidelse af Rehabiliteringscentret og diverse forundersøgelser i forbindelse med udbygning og vedligeholdelse af eksisterende anlæg.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at anlægsregnskabet for papirpenge 2014-17 godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.