Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

54. Møde med Ældrerådet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1024-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Møde med Ældrerådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jr. Ældrerådets vedtægter afholdes årligt møde mellem Ældrerådet og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Ældrerådet er indkaldt til møde kl. 9.00 - 10.00.

 

Ældrerådet har følgende punkter, som de ønsker drøftet:

  • Hvad er Social- og Sundhedsudvalgets forventning til Ældrerådet?
  • Fokus på de lidt sårbare ældre, som ikke er igang på et aktivitetscentre. Hvordan får vi dem inddraget?
  • Antallet af frivillige - hvad hvis vi løber tør for frivillige? Kan vi basere fremtidiens serviceniveau på frivillige?
  • Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet - hvordan gribes det an i Herning?
  • Eventuelt.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at mødet afholdes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Mødet afholdt.