Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

58. Udvalgte nøgletal for Sundhed og Ældre

Sagsnr.: 27.00.00-P05-2-18 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Udvalgte nøgletal for Sundhed og Ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget orienteres i juni hvert år om nøgletal for Sundhed og Ældre. Formålet er at give et overblik over området.

Sagsfremstilling

I nøgletalskataloget præsenteres nøgletal på følgende områder:

 •  
 • Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning
 • Hjemmehjælp og Sygepleje
 • Sygehusforbrug og forbrug af ydelser under sygesikring
 • Træning, aktivitet, hjælpemidler og madservice
 • Plejeboliger

 

Der fremhæves følgende udviklingstendenser i nøgletallene:

 • De disponerede sygeplejeydelser er faldet til et lavere niveau (figur 3).
 • Herning Kommune har en lavere andel af borgere over 65 år som modtager hjemmehjælp end hovedparten af sammenligningskommunerne (figur 4).
 • Herning Kommunes udgiftsniveau til kommunal medfinansiering ligger lavere end landsniveauet (figur 7).
 • Der er et fald i antal sygehusudskrivelser og en stigning (stabilisering) i antal ambulante besøg (figur 8).
 • Der er en stigning i antal forebyggelige indlæggelser for borgere over 65 år (tabel 1 og 2).
 • Der er en stigning i antal udlån af hjælpemidler (figur 15).
 • Borgere bor længere tid i permanente plejeboliger (figur 18)
 • Ventelisten til plejeboliger er atter stigende (figur 19).

 

Inge Voer Laursen vil være til stede under sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at nøgletallene tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 • Sundhed og Ældre, nøgletal juni 2018