Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

63. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Administrationen orienterede om ansøgning fra SIND.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning af 11. juni 2018 vedr. moderniserings- og effektiviseringsprogrammet blev drøftet.

 

Der blev orienteret fra bestyrelsesmøde på Bytoften Bo- og Aktivitetscenter.