Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2013
Mødested: Lind Plejecenter

Dagsordenpunkter

76. Lokalesag

Sagsnr.: 03.09.18-Ø54-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Lokalesag