Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2013
Mødested: Lind Plejecenter

Dagsordenpunkter

75. Lejeaftale

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1632-09 Sagsbehandler: Lis Bukholt  

Lejeaftale