Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2013
Mødested: Lind Plejecenter

Dagsordenpunkter

65. Endelig godkendelse af kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning

Sagsnr.: 27.36.16-P20-1-12 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Endelig godkendelse af kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Elin Mogensen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet d. 22. maj (pkt. 54) foreløbigt forslag til kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning.

 

Kvalitetsstandarderne har herefter været til høring i Ældre- og Handicapråd.

 

Kvalitetsstandarderne forelægges hermed til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældre har fremlagt forslag til 4 kvalitetsstandarder, som er beskrevet med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau og den gældende praksis. Der er tale om 4 nye kvalitetsstandarder på følgende områder:

 
1. Genoptræning
2. Startpakke
3. Vedligeholdelsestræning A
4. Vedligeholdelsestræning B  

 

Handicaprådet var positivt indstillet over, at der blev fastlagt standarder på træningsområdet. Handicaprådet ønsker, at der ved den individuelle vurdering er mulighed for, at træningen kan forlænges ud over de 3 mdr., der som udgangspunkt lægges op til. Tilbagemeldingen fra Sundhed og Ældre er, at bevillingsperioden for ydelsen kan forlænges efter en vurdering af det individuelle behov.  

 

Ældrerådet havde ingen kommentarer til forslagene til kvalitetsstandarderne.

 

Høringssvarene har på det grundlag ikke givet anledning til ændring i forslagene til kvalitetsstandarder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at kvalitetsstandarderne for genoptræning og vedligeholdelsestræning endelig godkendes.
at kvalitetsstandarderne sendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Herning Byråd.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

  • Høringssvar fra Handicaprådet