Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2013
Mødested: Lind Plejecenter

Dagsordenpunkter

72. KLs social politiske oplæg - Investér før det sker.

Sagsnr.: 27.00.00-P22-1-13 Sagsbehandler: Karin Locander  

KLs social politiske oplæg - Investér før det sker.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget deltog den 16. og 17. maj 2013 på KLs sociale topmøde, hvor KL præsenterede et nyt social politisk oplæg - "Investér før det sker".
 
Oplægget fremlægges hermed til orientering for Social- og Sundhedsudvalget. 

Endvidere lægges op til en evaluering af deltagelsen i topmødet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at der foretages en evaluering af deltagelsen i topmødet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.
 
Administrationen anmodes om efterfølgende at fremlægge status til Social- og Sundhedsudvalget i forhold til de enkelte temaer i det social politiske oplæg.

Bilag

  • Invester før det sker maj 2013