Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 18. april 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

34. Årsrapport Kommunalt tilsyn 2017 og magtanvendelser

35. Politiske årsmål 2019 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

36. Workforce planning i Sundhed og Ældre

37. Fast tilknyttede læger på plejecentre

38. Initiativer på ældreområdet - tidligere og nye initiativer

39. Godkendelse af vedtægter for Center for Kommunikation

40. Rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde: bemærkninger til forslag til pejlemærker

41. Status på frikommuneforsøg

42. Social- og Sundhedsudvalgets studietur 2018

43. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

44. Aftalesag