Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 18. april 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

42. Social- og Sundhedsudvalgets studietur 2018

Sagsnr.: 54.34.06-A00-1-18 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Social- og Sundhedsudvalgets studietur 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til tidsrum og rejsemål for Social- og Sundhedsudvalgets studietur fremsættes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde 20. marts 2018 at afsøge nye datomuligheder for studieturen i efteråret 2018 eller foråret 2019.

På baggrund af doodle-afstemning om en række datoer anbefaler administrationen, at studieturen gennemføres fra den 20. - 23. marts 2019.

 

Administrationen foreslår, at målet for studieturen er København/Malmö/Lund. Temaerne er plejehjemsdrift i Sverige, folkesundhedshus samt den nære psykiatri.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalgets studietur afvikles i perioden 20. - 23. marts 2019
at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med København/Malmö/Lund som rejsemål.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.