Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 18. april 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

39. Godkendelse af vedtægter for Center for Kommunikation

Sagsnr.: 27.00.00-P24-1-18 Sagsbehandler: Louise Schjønning  

Godkendelse af vedtægter for Center for Kommunikation

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  x

 

 

 

 

 x

 

 

Sagsresume

Vedtægterne for Center for Kommunikations bestyrelse blev senest revideret i forbindelse med Strukturreformen, hvor Herning Kommune hjemtog Center for Kommunikation, som var en amtsinstitution under Ringkjøbing Amt. Dette er nu mere end 10 år siden, hvorfor Center for Kommunikations bestyrelse har udtrykt ønske om en revidering af vedtægterne.

Sagsfremstilling

Center for Kommunikations bestyrelse har udtrykt ønske om revidering af vedtægterne for bestyrelsen primært begrundet i, at vedtægterne ikke er blevet revideret siden Herning Kommunes hjemtagelse af Center for Kommunikation i forbindelse med strukturreformen.

 

Lov om specialundervisning for voksne samt Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne indeholder præcise og konkrete paragraffer omkring bestyrelsen. Disse er indarbejdet i vedtægterne, der således opfylder kravene i loven og bekendtgørelsen.

Ændringerne er få, men det er bl.a. specificeret ud, at et undervisningsår på Center for Kommunikation er et kalenderår. Endvidere er beskrivelse af mødevirksomhed uddybet en smule.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med de reviderede vedtægter for Center for Kommunikation.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget overfor Byrådet anbefaler ændringer af vedtægterne,
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

  • Vedtægter for Center for Kommunikation