Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 17. juni 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

54. Temadrøftelse om plejecentre - herunder visitationskriterier til plejehjem

55. Budget 2015 - budgetforslag på Social- og Sundhedsudvalgets område

56. Beskrivelse af økonomiske udfordringer på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

57. Økonomiaftalen for 2015

58. Udvalgte nøgletal for Sundhed og Ældre

59. Orientering om Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboliger i Herning Kommune 2013

60. Opfølgning på temadrøftelse om hjemmeplejen

61. Orientering om godkendte private leverandører - fritvalg

62. Afrapportering fra projekt omkring medicinhåndtering i Sundhed og Ældre

63. Indkøb af transportrobot til Fuglsangsø Centret

64. Ny strategi på udsatteområdet

65. Forslag til vedtægtsændring for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

66. Opfølgning på udmøntning af besparelser på serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

69. Konkurrenceudsættelse

70. Social- og Sundhedsudvalgets studietur

71. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

67. Flytning af Aktivitetshusets lokaler i Vildbjerg

68. Konkurrenceudsættelse - Storkøkken