Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 17. juni 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

57. Økonomiaftalen for 2015

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Karin Locander  

Økonomiaftalen for 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen og KL indgik den 3. juni 2014 økonomiaftalen for kommunerne for 2015.

 

Aftalen vedlægges til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • Økonomiaftale 2015